Giải bài tập 1, 2, 3 trang 28, 29 VBT toán 5 bài xích 109 : luyện tập chung cùng với lời giải cụ thể và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài xích 1

Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả :

a) Chiều dài (1,5m), chiều rộng lớn (0,5m) và độ cao (1,1m).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 109

b) Chiều dài ( displaystyle 4 over 5dm) , chiều rộng ( displaystyle 1 over 3dm) , chiều cao ( displaystyle 3 over 4dm).

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức :

- diện tích s xung xung quanh = chu vi đáy × chiều cao = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2 × chiều cao .

- diện tích toàn phần = diện tích s xung quanh + diện tích hai đáy.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là : 

((1,5 + 0,5) × 2 × 1,1 = 4,4 ;(m^2))

Diện tích dưới đáy của hình hộp chữ nhật là :

(1,5 × 0,5 = 0,75 (m^2))

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

(4,4 + 0,75 × 2 = 5,9 (m^2))b) diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật là : 

( displaystyle left( 4 over 5 + 1 over 3 ight) imes 2 imes 3 over 4 = 17 over 10,left( dm^2 ight))

Diện tích mặt dưới của hình hộp chữ nhật là :

( displaystyle 4 over 5 imes 1 over 3 = 4 over 15,left( dm^2 ight))

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

( displaystyle 17 over 10 + 4 over 15 imes 2 = 67 over 30,left( dm^2 ight))

Đáp số : (a); 4,4m^2 ; 5,9m^2 ,;)

(b); displaystyle 17 over 10dm^2,;,67 over 30dm^2.)


bài xích 2

Một hình lập phương bao gồm cạnh 5cm. Giả dụ cạnh của hình lập phương gấp lên 4 lần thì diện tích xung xung quanh ; diện tích toàn phần của chính nó gấp lên từng nào lần ?

Phương pháp giải:

- Áp dụng những công thức:

Diện tích bao quanh = diện tích một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

Diện tích toàn phần = diện tích s một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6. 

Lời giải bỏ ra tiết:

+) Hình lập phương cạnh 5cm.

Diện tích bao quanh hình lập phương là (5 × 5) × 4 = 100 (cm2)

 Diện tích toàn phần hình lập phương kia là (5 × 5) × 6 = 150 (cm2)

+) Hình lập phương mới :

Cạnh của hình lập phương new là 4 × 5 = 20 (cm)

Diện tích bao phủ hình lập phương bắt đầu là (20 × 20) × 4 = 1600 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương mới là (20 × 20) × 6 = 2400 (cm2)

Diện tích bao bọc của hình lập phương bắt đầu gấp diện tích s xung xung quanh của hình lập phương lúc đầu số lần là :

1600 : 100 = 16 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương bắt đầu gấp diện tích toàn phần của hình lập phương thuở đầu số lần là :

2400 : 150 = 16 (lần)

Đáp số: 16 lần


bài bác 3

Viết số đo tương thích vào ô trống :

*

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

- Chu vi dưới đáy = (chiều nhiều năm + chiều rộng) × 2.

Xem thêm: "Nữ Thần Yg" Dara (2Ne1) Rời Yg Sau 17 Năm Gắn Bó, Dara (2Ne1) Rời Yg Sau 17 Năm Gắn Bó

- Nửa chu vi mặt dưới = chiều lâu năm + chiều rộng lớn = chu vi : 2.

- Chiều dài = nửa chu vi – chiều rộng.

- Chiều rộng lớn = nửa chu vi – chiều dài.

- Diện tích dưới mặt đáy = chiều dài × chiều rộng.

- diện tích xung quanh = chu vi đáy × chiều cao.

- diện tích toàn phần = diện tích xung quanh + diện tích s hai đáy.

Lời giải đưa ra tiết:

+) Hình vỏ hộp chữ nhật (1) :

Chu vi mặt dưới của hình vỏ hộp chữ nhật (1) là :

(3 + 2) × 2 = 10 (m)

Diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật (1) là :

10 × 4 = 40 (m2)

Diện tích một phương diện đáy của hình vỏ hộp chữ nhật (1) là :

3 × 2 = 6 (m2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật (1) là :

40 + 6 × 2 = 52 (m2)

+) Hình hộp chữ nhật (2) :

Nửa chu vi mặt đáy là :

( displaystyle 2:2=1;(m))

Chiều rộng mặt dưới của hình vỏ hộp chữ nhật (2) là :

 ( displaystyle 1 - 4 over 5 = 1 over 5;(dm))

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật (2) là :

 ( displaystyle 2 imes 1 over 3 = 2 over 3;(dm^2))

Diện tích một dưới đáy của hình hộp chữ nhật (2) là :

( displaystyle displaystyle 1 over 5 imes 4 over 5 = dfrac425;(m^2))

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật (2) là :

 ( displaystyle 2 over 3 + dfrac425  imes 2 = 74 over 75;(dm^2))

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *