whereabouts tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng whereabouts trong tiếng Anh .

Bạn đang xem: Whereabouts là gì


Thông tin thuật ngữ whereabouts tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

*
whereabouts(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ whereabouts

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành


Định nghĩa – Khái niệm

whereabouts tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ whereabouts trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ whereabouts tiếng Anh nghĩa là gì.

Xem thêm: Mực Ống Tiếng Anh Là Gì - Con Mực Trong Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ

whereabouts /’we r ‘bauts/

* phó từ– ở đâu vậy, ở phía nào, ở ni nào=whereabouts did you put it?+ anh để cái ấy ni nào vậy?=I wonder whereabouts he put it+ tôi tự hỏi không biết nó để cái ấy ni nào

* danh từ– chỗ ở, ni ở (của người nào); ni có thể tìm thấy (cái gì)=his present whereabouts is unknown+ người ta không biết chỗ ở hiện nay của anh taTóm lại nội dung ý nghĩa của whereabouts trong tiếng Anh

whereabouts có nghĩa là: whereabouts /’we r ‘bauts/* phó từ- ở đâu vậy, ở phía nào, ở ni nào=whereabouts did you put it?+ anh để cái ấy ni nào vậy?=I wonder whereabouts he put it+ tôi tự hỏi không biết nó để cái ấy ni nào* danh từ- chỗ ở, ni ở (của người nào); ni có thể tìm thấy (cái gì)=his present whereabouts is unknown+ người ta không biết chỗ ở hiện nay của anh ta

Đây là cách dùng whereabouts tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ whereabouts tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

whereabouts /’we r ‘bauts/* phó từ- ở đâu vậy tiếng Anh là gì? ở phía nào tiếng Anh là gì? ở ni nào=whereabouts did you put it?+ anh để cái ấy ni nào vậy?=I wonder whereabouts he put it+ tôi tự hỏi không biết nó để cái ấy ni nào* danh từ- chỗ ở tiếng Anh là gì? ni ở (của người nào) tiếng Anh là gì? ni có thể tìm thấy (cái gì)=his present whereabouts is unknown+ người ta không biết chỗ ở hiện nay của anh ta

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *