*
*
*
thầy Duy TOEIC đang vấn đáp 4 năm trước

Ta biết phương pháp dùng của who là nhỏng sau:

1. Dùng vào câu hỏi:

Who will go with you?= Ai đang đi với bạn?

2. Dùng làm cho đại tự quan hệ nam nữ nhằm chỉ danh tự chỉ bạn phía trước:

○ The worker who lives in this house helped me yesterday.= Người công nhân  sinh sống trong tòa nhà này đã hỗ trợ tôi ngày trong ngày hôm qua.

Bạn đang xem: Whom là gì

Whom có thể sử dụng thay thế sửa chữa đến who lúc địa điểm đó được một động trường đoản cú tốt giới trường đoản cú vùng sau tác động ảnh hưởng lên. Ví dụ:

1. Dùng vào câu hỏi:

Whom will you meet?= quý khách hàng vẫn chạm mặt ai?

(hành vi meet tác động ảnh hưởng lên whom)

Whom will you skết thúc this letter to?= Quý Khách đang gửi lá thư này đến ai?

(giới từ bỏ to tác động lên whom)

2. Dùng có tác dụng đại từ quan hệ tình dục để chỉ danh tự chỉ người phía trước:

○ The worker whom she hires helped her.= Người công nhân cô ấy thuê đã hỗ trợ cô ấy.

(hành động hires ảnh hưởng lên whom)

○ The worker whom she works with helped her.= Người công nhân cô ấy có tác dụng chung với đã hỗ trợ cô ấy.

Xem thêm: R&Amp;D Nghĩa Là Gì - The R Project For Statistical Computing

(giới từ bỏ with tác động ảnh hưởng lên whom)

Hoặc có thể thay đổi giới tự lên trước whom nhỏng sau:

○ The worker with whom she works helped her.= Người người công nhân cô ấy có tác dụng phổ biến với đã giúp cô ấy.

Vậy câu em hỏi ở trên cũng tương tự như vậy:

○ …the department heads whom the monthly reports should be sent to= …gần như trưởng chống những report mỗi tháng đề nghị được gửi đến

(giới tự to tác động ảnh hưởng lên whom)

Đổi giới từ bỏ lên trước whom:

○ …the department heads to whom the monthly reports should be sent= …hồ hết trưởng phòng những report hàng tháng buộc phải được gửi đến

Lưu ý là who cũng rất có thể ở địa điểm này. Nhưng khi hy vọng đến giọng văn uống trịnh trọng thì ta sử dụng whom. Và khi giới tự nằm vùng phía đằng trước thì buộc phải sử dụng whom, không cần sử dụng who.

Mẹo: trong phạm vi bài xích thi TOEIC thì em cứ đọng nhớ như sau:

Trong dạng câu nhưng mà 4 đáp án là 4 chữ bao gồm wh- (where, which, who,…), thì ta cứ đọng theo cấu tạo này:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *