Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ baoboitoithuong.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Why là gì

In informal language, we often use where, when or why lớn introduce defining relative clauses instead of at which, on which or for which. …
When we ask for reasons in speaking, we can use the phrase why is that? In informal conversations we often say why’s that?: …
When we ask for reasons in speaking, we can use the phrase why is that? In informal conversations we often say why’s that?: …
This is why it is much easier khổng lồ determine whether a philosophical principle is true than khổng lồ determine the extent of its validity.
Political economists và political scientists have offered a plethora of explanations for why competition in laxity remains rare in environmental and consumer policy.
Finding an answer khổng lồ the question of why a transformation took place in prehistory, then, would ideally mean taking all factors involved inlớn account.
Now there is no reason why they could not at the same time derive sầu symbolic or evidential value from something else than these outcomes.
However, if something is too complex, or is perceived to be too complex, then why should biologists bother?
The diversity of themes covered in the papers is the reason why this seemed to be such an eclectic phối.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu thị ý kiến của những chỉnh sửa viên baoboitoithuong.com baoboitoithuong.com hoặc của baoboitoithuong.com University Press hay của những nhà cấp phép.

Xem thêm: Thái Ất Thiên Tôn - Tin Tức Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn 2021 Mới Nhất

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baoboitoithuong.com English baoboitoithuong.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *